Social Return on inverstment (SROI)

Lokaal sociaal

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als bedrijf heb je de keus om gebruik te maken van mensen die verder afstaan van de arbeitsmarkt. Wij vinden het mooi om deze mensen een kans te geven te werken aan projecten binnen hun eigen gemeente, daarom hanteren wij een unieke formule.

Vooraf vragen wij de opdrachtgever of zij tijdens het proces gebruik willen maken van hun eigen lokale sociale werkvoorziening. Zo ja dan nemen wij contact op met de desbetreffende sociale werkvoorziening om te bespreken wat hun sterke kanten zijn. Daar houden we dan rekening mee in het ontwerp. Uiteindelijk krijgt de opdrachtgever dan een product aangeleverd waarbij hun eigen sociale werkvoorziening een rol heeft gespeeld. Eindresultaat, alleen maar blije gezichten!

Social return on investment sroi

Hoe werkt het? (SROI ook bij kleine projecten)

Een voorbeeld ter Illustratie.
U wilt een nieuwe standaard bank voor uw gemeente maar wil niet meer betalen dan uw huidige standaard bank. Tevens wilt u graag samenwerken met uw eigen sociale werkwerkvoorziening voor de realisatie van de bank.

Dan belt u Bureau Stoep.

Wij inventariseren uw eisen en wensen omtrent onderhoud en beheer en uitstraling. Nemen contact op met uw eigen sociale werkvoorziening en overleggen waar zij goed in zijn.
Hout, staal, assemblage, onderhoud etc. Deze informatie wordt meegenomen tijdens het ontwerpproces. De opdrachtgever kiest dan uit de ontwerpen een bank die aansluit bij eisen en wensen en wij verzorgen de productie. Daarbij zal de sociale werkvoorziening het deel uitvoeren waar zij goed in zijn en wij verzorgen de productie van de overige onderdelen zodat ieder project gerealiseerd kan worden en de opdrachtgever een mooi eindresultaat aangeleverd krijgt.

Parkbank

Sociale werkplaats Deventer (Sallcon)

Voor de gemeente Deventer hebben wij samen met Sallcon het standaard parkmeubilair ontworpen en geproduceert. 
Werkzaamheden in dit project zijn:

Sociale werkvoorziening Sallcon:
- Inkoop hout;
- Bewerken hout (zagen, boren, schaven en draadeinden plaatsen); 
- Assembleren hout.
Bureau Stoep:
- Ontwerp van het meubilair;
- Coordiantie sociale werkvoorziening;
- Inkoop staal;
- Bewerken staal (lassen, buigen, slijpen en coaten);
- Transport.

Parkbank sociale werkvoorziening utrecht

Sociale werkvoorziening Utrecht (UW)

Samen met de gemeente Utrecht en UW hebben wij de standaard parkbank gerealiseerd. 
Werkzaamheden in dit project zijn:

Sociale werkvoorziening UW:
- Aanwezig gedurende het gehele ontwerptraject;
- Aanbesteden productie;
- Assembleren van bank;
- Prototype bank;
- Plaatsen van bank.
Bureau Stoep:
- Ontwerp van de bank;
- Beoordelen prototype;
- Aanbieding productie zitting en rugleuning bank.