Ontwerp

Ontwerpproces meubilair

Maatschappelijk verantwoord ontwerpen

Bureau Stoep is gespecialiseerd in het ontwerpen van producten in de buitenruimte zoals bruggen en straatmeubilair. Wij onderscheiden ons op drie punten:
1. Maatwerk voor een standaard prijs;
2. Wij betrekken de uw eigen lokale sociale werkvoorziening bij de realisatie;
3. Al onze opdrachtgevers zijn zeer tevreden over het eindresultaat.

fases ontwerpproces

Inventarisatiefase:
Hierin worden uitgangspunten vastgesteld 
- uitstraling
- eisen en wensen onderhoud en beheer
- constructieve eisen
- budget 
- inzet sociale werkplaats

Het betrekken van de sociale werkvoorziening kan op twee manieren worden ingevuld.

1. vooraf inventariseren welke middelen zij tot hun beschikkening hebben die toe gepast kunnen worden bij de realisatie van het project. Op basis daarvan wordt een ontwerp gerealiseerd.

2. Er wordt een ontwerp gerealiseerd dat voldoet aan alle eisen en wensen van de opdrachtgever om vervolgens te onderzoeken welke rol de socilae werkvoorzieing kan spelen in het project. 

Schetsfase:
Er wordt een uitgebreide hoeveelheid schetsen gemaakt om samen met de opdrachtgever een richting te bepalen (Hiernaast wordt een selectie van schetsen getoont).

Voorlopig ontwerp:
Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt in 3D renderingen zodat de juiste verhoudingen en uitstraling wordt verkregen waarmee intern kan worden gecommuniceerd.

Definitief ontwerp:
In deze fase worden de definitieve berekeningen en tekeningen gemaakt die dienen als basis voor de (bouwaanvraag, aanbesteding) productie. Eventueel kan op basis van het definitief ontwerp een prototype worden gemaakt.