Duurzaamheid

Groen logo

Duurzaamheid en Bureau Stoep

Samenvatting:
Duurzaamheid is mode, maar de mate waarin een project duurzaam wordt uitgevoerd zou niet meer dan een wel overwogen logische keuze moeten zijn. Geen bombarie over hoe goed je duurzaam bezig bent en daarin doorslaat in het zichtbaar willen maken van je goedheid. Wij informeren u liever over welke duurzaame keuzes er zijn op weg naar een product dat past binnen uw visie.

Een concreet voorbeeld geeft vaak een goed inzicht.

Als u voor verschillende parkbanken uitrekent wat de CO2 uitstoot is tijdens productie dan ligt dat ongeveer tussen de 200 en 1000 kg CO2. Een groot verschil zou je zeggen. Maar als een  auto gemiddeld ieder jaar 3000kg CO2 uitstoot dan is er misschien maar een relatief kleine winst te behalen bij de productie van dit product. Aan de opdrachtgever om hier een keus in te maken.

Duurzaamheid bij straatmeubilair zit over het algemeen meer in de levensduur van het product. Wanneer gebruikers zich kunnen en willen identificeren met een product zal de wens om dit product in de toekomst te vervangen heel klein zijn. Denkt u daarbij eens aan het Amsterdammertje of de kolkdeksels van Deventer, over 100 jaar staan deze producten er nog steeds.  

Co2uitstoot productie straatmeubilair2

Wat is Duurzaamheid

Wat is Duurzaamheid?
Een duurzame gemeente voldoet aan de behoeften van haar inwoners zonder het welzijn van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Er wordt hier niet alleen naar de staat van het milieu gekeken, maar ook naar de economische stabiliteit en de sociale welvaart van de bewoners (People, planet, profit).

Bij Bureau Stoep staat het ontwerpen van duurzame producten hoog in het vaandel, en willen we onze klanten helpen met het zetten van stappen richting een duurzame gemeente. Naast onze standaard duurzame ontwerpkeuzes vinden wij het dus ook belangrijk om samen met onze opdrachtgever te overleggen, en ons advies te geven over de vele andere aspecten van duurzaamheid die een positieve invloed op de gemeenschap kunnen hebben, en de duurzaamheid van het product af te stemmen op de specifieke gemeente.

Bruggen duurzaamheids grafiek

Maak bewuste duurzame keuzes.

Wij informeren u graag over feitelijke informatie waar u mee verder kan. Onze insteek is het geven van informatie die u kan gebruiken bij het maken van keuzes. Wij laten aan u de keuze hoe duurzaam een product moet worden ontworpen. Maar om die keuze te kunnen maken is het noodzakelijk dat u de juiste informatie heeft. 

Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van materialen hebben wij als voorbeeld voor u de CO2 uitstoot van twee fietsbruggen voor u berekend. Eén brug in beton en één brug in staal. Beide bruggen zijn door Bureau Stoep ontworpen. Gedurende het ontwerptraject is geen rekening gehouden met de uitstoot van CO2. 

Ondanks dat het twee verschillende bruggen zijn is de uitkomst toch relevant. Het verschil in uitstoot is namelijk aanzienlijk. De uitstoot is berekend per project en vervolgens vertaald naar een uitstoot  per vierkantmeter (m2).

Ppp

Waarom duurzaamheid?

De voordelen van een duurzame keuze voor uw gemeente zijn een verbetering van levenskwaliteit, een verbetering van het gemeentelijke imago, en een efficiënter gebruik van het budget.

Het maken van duurzame keuzes heeft, naast de verbeterde levenskwaliteit van de inwoners, ook andere praktische voordelen voor een gemeente. Ten eerste is er het imago van uw gemeente. Gemeenten met een duurzaam imago hebben een aantoonbaar voordeel, aangezien ze aantrekkelijk zijn voor recreatie en toerisme, als woonplaats, en als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijven. Er zijn verschillende erkende duurzaamheidskeurmerken die de duurzame ontwikkelingen kunnen communiceren, zoals Eco XXI. 

Hiernaast bestaat vaak de opvatting dat de duurzame keuze ook vaak de duurdere keuze is. Wanneer echter de juiste duurzame keuzes zijn gemaakt, kan een product met dezelfde kostprijs een aanzienlijk langere levensduur hebben. Wij helpen u met het zetten van de eerste stappen richting, of de verdere ontwikkeling van, een duurzaam imago.