Integraal ontwerp buitenruimte met fietsbrug.

R2 aangekleed

Ontwerpstudie voor gemeente Nijmegen voor het integraal ontwerpen van een nieuwe nieuwe fietsopgang gecombineerd met de buitenruimte. De buitenruimte moet de bewoners van de toekomstige wijk Winkelsteeg trekken om te verblijven, sporten, recreëren etc. De fietsopgang geeft de bewoners de mogelijkheid om met de fiets aan te sluiten op de snelfietsroute richting de stad. Een tracé van ruim 200 meter.