Brug Mollenburg

Auto brug gorinchem

Een nieuwe wijk met een eigen stijl verdient ook een eigen brug, precies om deze reden schakelde gemeente Gorinchem Bureau Stoep in. De woningen die zijn gerealiseerd in de nieuwe wijk Mollenburg zijn ontworpen aan de hand van een klassieke Nederlandse bouwstijl en afgewerkt met gebakken klinkers. Met deze elementen in gedachten realiseerden Bureau Stoep een brug die perfect past bij het beeld in de rest van de wijk.

Ontwerp
Met het gebruik van de gebakken klinkers word er direct een link getrokken tussen de woningen en de entree van Mollenburg. De klinkers die zijn opgemetseld tegen de betonnen randliggers en doorlopen over de voetpaden, geven de brug een traditionele uitstraling. Het hekwerk is opgebouwd uit robuuste I profielen die door de donkere kleur de brug zo de 21ste eeuw in trekken. Een combinatie tussen oud en nieuw die aansluit bij de rest van de wijk.

Van A tot Z
Van schets tot en met  het ondersteunen van de aanbesteding, Bureau Stoep heeft voor de gemeente Gorinchem alle zorg uit handen genomen. Het is normaal dat een ontwerpbureau zich uitgebreid buigt over de ontwerpfase maar dat ze zich ook ontfermen over de detaillering en plaatsing van de brug is niet vanzelf sprekend. Door de grote toog, die nodig is om de doorvaarbaarheidseisen te halen, zijn standaard liggers niet mogelijk en  is er gekozen om de brug in het werk te storen.

De brug die vooral een belangrijke functie moet hebben in de wijk is op deze manier ook een passende eyecatcher geworden voor de gemeente Gorinchem en de bewoners van Mollenburg.