Brug de Hurk

Verlichting in handregel brug de hurk

De brug is in 2015 bekroond met een nominatie voor de Dirk Roosenburgprijs.
De gemeente Eindhoven heeft Bureau Stoep gevraagd om een nieuwe toegangsbrug naar het centrum te ontwerpen. De brug vormt een belangrijk onderdeel van de herstructurering van de nieuwe ontsluitingsweg van de westelijkering (A2) naar het centrum.

De acht rijstroken tellende brug is opgebouwd uit twee spiegel symmetrische bruggen met ieder vier rijstroken. Hierdoor wordt de beleving van de brug vergroot. De brug ligt in een groenstrook. De wens van de opdrachtgever was om met het uiterlijk van de brug een vertaalslag te maken naar de natuurlijke omgeving. Dit is tot stand gekomen door de hekwerken als een glooiende organische “boomstam” over het water te leggen. Om dit gevoel te versterken is er gekozen om de drie meter hoge hekwerken te vervaardigen van weervast staal /cortenstaal. De keuze voor cortenstaal is mede tot stand gekomen door het feit dat er geen onderhoud aan de brug zal worden gepleegd. Door verlichting over de gehele lengte in de handregel te plaatsen ontstaat er een spannend schaduw effect in de hekwerken. De aanbesteding voor de brug staat gepland begin 2012

Projecten :  ontwerpen van  toegangsbrug naar centrum Eindhoven
Werkzaamhende :  ontwerp 
Opdrachtgever :  gemeente Eindhoven
Materialen :  beton & cortenstaal